Ochrana dat

Osobní údaje nejsou požadovány při prohlížení našich internetových stránek. Sdělování osobních nebo obchodních údajů jako například emailové adresy, jména a adresy je čistě na dobrovolné bázi. Pokud to technické a zákonné rámcové podmínky dovolí, je možné provádět platbu za objednané zboží anonymně, či pod pseudonymem.Vaše emailová adresa bude použita k zasílání našich vlastních nabídek. Vaše adresa nebude poskytnuta třetím osobám, ani rozesíláním informačních materiálů nebude pověřena třetí osoba. V závěru všech našich internetových zpráv je uvedena možnost výpovědi zasílání těchto informací. Anonymně jsou měřeny počty kliknutí na hypertextové odkazy na našich stránkách. Tímto je vyloučeno zjišťování osobních uživatelských profilů.